English

Các quỹ

PENM Partners hiện đang quản lý bốn (04) quỹ:

  • Private Equity New Markets K/S (PENM I): 100 triệu đô-la Mỹ, thành lập năm 2006;
  • Private Equity New Markets II K/S (PENM II): 150 triệu đô-la Mỹ, thành lập năm 2008
  • Private Equity New Markets III K/S (PENM III): 150 triệu đô-la Mỹ, thành lập năm 2011
  • Private Equity New Markets IV K/S (PENM IV): thành lập vào tháng 06 năm 2015 với giá trị đầu tư đăng ký đợt 1 là 120 triệu đô-la Mỹ và tổng giá trị của quỹ sẽ kỳ vọng ở mức 150-175 triệu đô-la Mỹ vào năm 2016
 

Ưu tiên đầu tư

PENM đầu tư vào các công ty Việt Nam chưa niêm yết đã có các thành quả kinh doanh tốt và có tiềm năng phát triển mạnh trong tương lai. Nguồn vốn từ PENM cơ bản sẽ được dùng cho mục đích mở rộng doanh nghiệp.

Khoản đầu tư đã thực hiện

PENM đã đầu tư vào 16 công ty, và chúng tôi tự hào đã xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp với các chủ doanh nghiệp và đội ngũ quản lý. Các doanh nghiệp mà chúng tôi đã đầu tư là những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực mà họ kinh doanh.

Đội ngũ

PENM đem đến những kinh nghiệm thực tiễn và các nguồn lực giúp cho doanh nghiệp phát triển và nắm bắt những cơ hội kinh doanh. Đội ngũ chúng tôi là sự kết hợp hài hòa giữa các chuyên viên có năng lực trong và ngoài nước, có khả năng mang đến những giá trị thiết thực cho các doanh nghiệp mà các quỹ PENM đầu tư vào.